Small Farmers Green Association

De Small Farmers Green Association (SFGA) is een samenwerkingsverband tussen kleine boeren familie bedrijfjes, exporteurs en importeurs met als gezamenlijk doel een duurzame productieketen te onderhouden met respect voor iedereen en zo min mogelijke impact op het milieu. 

De SFGA is zich bewust van de klimaatproblematiek omdat vele zelf regelmatig hinder hiervan van ondervinden. Aanhoudende regenval met overstromingen als gevolg of langdurige periodes van droogte die leiden tot productieverlies bij boeren, die vaak al in een kwetsbare financiĆ«le positie zitten. 

De aangesloten SFGA boeren familie bedrijfjes produceren kleinschalig, volgens het Bio-Organic principe, op een manier die het meeste lijkt op permaculture. De gewassen die verbouwd worden zijn daardoor minder gevoelig voor ziekten. Vanwege deze manier van produceren zijn kunstmest en bestrijdingsmiddelen overbodig. 

De grootste verantwoordelijkheid van de SFGA boeren is om duurzaam te verbouwen volgens het Organic principe.De externe controle hiervan komt van de exporteurs die regelmatig de activiteiten komen inspecteren en via laboratorium analyses worden producten regelmatig getest op aanwezigheid phytosanitary of microbiologische verontreinigingen.

Wereldwijd is er afgesproken dat de uitstoot van CO2 verminderd moet worden om verdere snelle klimaatverandering af te remmen.

De taak van de SFGA exporteur en importeur is eveneens om de impact op het milieu te beperken. Het vervoer van de producten vanaf boerderij – kweker tot de winkelier gaat immers gepaard met de uitstoot van CO2,  de tussenschakels hierin nemen de verantwoordelijkheid om de CO2 uitstoot te compenseren d.m.v. de aankoop van CO2 certificaten via een controleerbaar blockchain systeem.

Ook voor de andere partijen in de keten zorgt uitstoot voor onwenselijke CO2 footprint en daarom nemen de leden in SFGA hierin een eigen verantwoordelijk om een steentje bij te dragen in het belang van iedereen.

De Small Farmers Green Association is er van overtuigd dat samenwerking tussen belanghebbenden in de productieketen de kloof tussen producent en afnemer verkleind door begrip te kweken voor elkaars situatie. Naast het duurzame aspect op het gebied van milieu moet het ook kansen bieden voor toekomstige leden zodat zij betrokken kunnen worden bij het produceren van specifieke producten.